1. Sınıf Kültürlü Mucitler Laboratuvarda

1. Sınıf Kültürlü Mucitler Laboratuvarda

20.11.2017

1. sınıf öğrencilerimiz düşünerek yapacakları, keşfederek sonuca ulaşacakları deneyler için heyecanlandılar, laboratuvar ortamını gözlemlediler. Yıl boyunca iki haftada bir yapacakları deneyler için bu hafta laboratuvarı ve laboratuvardaki araç-gereçleri tanıdılar.