YABANCI DİL EĞİTİMİ

Tek bir yabancı dil öğrenmenin dahi yetersiz kaldığı günümüzde, dil edinimi çok büyük önem taşımakta. Özel Bursa Kültür Okulları olarak, öncelikli hedefimiz öğrencilerimizin küçük yaşlardan itibaren yabancı dil öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak ve değişik kültürler hakkında farkındalıklarını artırmaktır.

Öncelikle dilin sevdirildiği ve öğrencilerin dil becerisinin gerçek hayata aktarılmasının amaçlandığı Özel Bursa Kültür Okullarında, öğrencilerin dilin yapısını ve kurallarını iyi öğrenip dil kullanımına yönelik dört temel beceriyi (okuma-konuşma-yazma-dinleme) kazanmaları sağlanır.

Kültür Anaokulunda İngilizce öğretmenleriyle oyunlar oynayarak canlandırmalar yaparak şarkılar söyleyerek yeni bir dile merhaba diyen öğrencilerimiz; akıllı tahta ve cep sinemasında renkler, şekiller, sayılar ve hayvanlar gibi birçok kelimenin İngilizcesini hem kitaplardan hem de interaktif olarak eğlenerek ve uygulayarak öğrenirler.

Her sınıf düzeyinde İngilizce ders saatlerinin artarak devam ettiği okulumuzda, 3. sınıftan itibaren öğrencilerimiz, her hafta sinema derslerinde İngilizce alt yazılı filmler izleyerek film sonunda soru cevap uygulaması ile filmi değerlendirirler. Ayrıca her sabah güne okumayla başlayan öğrencilerimiz, okuma saatlerinde haftada iki gün İngilizce kitap okurlar.

İlkokulda, dilin yapısını ve kurallarını öğrenip dil kullanımı ile ilgili dört temel beceriyi (konuşma – yazma – okuma – dinleme) kazandıktan sonra; ders içerisinde ve ders dışında yaptıkları performans ve projeler, veli katılımlı portfolyo sunumları, öğrendikleri şarkılar, sergiledikleri tiyatro oyunları, müzikaller ve skeçler, okulumuz bünyesindeki cep sinemalarımızda izledikleri filmler, özel etüt salonlarında gerçekleştirdiğimiz 5 kişilik gruplar halinde İngilizce konuşma dersleri gibi birçok etkinlikle İngilizcelerini pekiştirirler.

Ortaokulda, ders kitaplarından işlenen İngilizce ana dersinin yanında, yabancı dil derslerinde; daha çok okuduğunu anlamaya ve kelime haznesini geliştirmeye yönelik beceri dersleri, konuşmalarını geliştirmek için konuşma grup dersleri, farklı ortamlarda kullanılan cümle kalıplarını öğrenmelerini sağlayan diyalog dersleri, hafta sonu ek çalışma dersleri ve kitap okuma ile ayda bir film izleme etkinliği gerçekleştirilir. Ayrıca 7. sınıf öğrencileri için TEOG dersleri ve sabah etütleri yapılır.

Challenge, Quiz Show ve The Voice uygulamaları ile de dil öğrenimi eğlenceye dönüştürülür.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Her dönem Özel Bursa Kültür Okulları tarafından bir kez yapılan, EPE (İngilizce Değerlendirme Sınavları) sınavlarımız ile öğrencilerimizin okuma, anlama, dinleme ve konuşma becerileri ölçülüp değerlendirilir. EPE sınav sisteminde birinci oturumda okuma, yazma ve dinleme bölümlerinin olduğu yazılı sınav, ikinci oturumda ise konuşma becerisinin farklı jürilerde mülakatlar ile değerlendirildiği sözlü sınav uygulaması yapılır. Her bir öğrencinin 5-7 dk. arası iki öğretmenle sözlü mülakata tabi tutulduğu sınavda, öğrenciler sınav kriterlerine göre notlandırılır ve çalışma programları bu doğrultuda oluşturulur.

Ayrıca istenen hedeflere uygun belirlenmiş, sınıf içi portfolyo çalışmaları ve performans etkinlikleri ile öğrenme süreçleri değerlendirilir ve gözlem formları ile program hedeflerinin gerçekleştirilme düzeyi ölçülür.

İkinci yabancı dil eğitimi

Özel Bursa Kültür Okullarında verilen İngilizce dil eğitiminin yanı sıra öğrenciler ikinci bir yabancı dil eğitimi daha alırlar. Öğrencilerin dil öğrenirken farklı kültürler hakkında farkındalık kazanmaları amaçlanır. Okulumuzda 3. sınıftan itibaren öğrenciler İtalyanca, İspanyolca, Fransızca veya Almanca dillerinden birini seçerek ikinci yabancı dil eğitimini alırlar.

Kazanımları; yıl sonunda ilkokuldan liseye kadar 200 öğrencinin görev aldığı, onlarca farklı müzikalin İngilizce, Türkçe, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca dillerinde sergilendiği “6 Dilde Müzikal” etkinliğiyle desteklenir.