Özel Bursa Kültür Okulları Eğitim Felsefesi

Mutlu, öğrendiklerini uygulayabilen, bilgisini insanlık yararına kullanan, üretken, özgüveni yüksek,
yenilikçi, eleştirel bakış açısına sahip, iyi insanlar yetiştiren Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olmak.

Eğitimde sürdürebilir başarıyı sağlamak ve
Özel Bursa Kültür Okullarının saygınlığını artırarak ismimizi daima zirvede tutmak.

EĞİTİM FELSEFEMİZ

Misyonumuz ve vizyonumuz çerçevesinde Özel Bursa Kültür Okulları olarak; öncelikle öğrencilerimizin dünya vatandaşı olabilmelerini amaçlar, bu bağlamda ırk, din, dil ayrımı yapmadan hakkaniyet ve adalete inanan, eşitliği benimseyen bireyler yetiştiririz.

“Eğitimde sürdürebilir başarı” ilkemiz ışığında; mutlu, öğrendiklerini toplum yararına kullanan, üretken, dayanışmayı önemseyen, iyi insanlar yetiştirir ve bunun haklı gururunu yaşarız.

Ülkemize gelecekte farklı alanlarda uluslararası başarılar yaşatacak binlerce öğrenci yetiştirdiğimiz kurumumuzda, eğitim standartlarımızı dünyadaki modern eğitim modellerini baz alarak sürekli iyileştiririz.

Okulumuzdaki her bir öğrenciyi, tek öğrencimiz gibi görür; her birinin bireysel ihtiyaç ve farklılıklarını belirler, bu doğrultuda planlamalar yaparız. Sadece eğitim öğretim alanında değil; onları eşsiz kılan kişiliklerini, ilgi alanı ve yeteneklerini; sanat ve spor alanında sunduğumuz olanaklarla keşfetmelerini sağlarız.

Disiplinin eğitim ve öğretim alanında sağladığı katkıdan ziyade, insan yaşamındaki önemine değinir, bu konuda asla taviz vermeyerek disiplinin tüm hayatlarında yer etmesi için çabalarız.

Tüm öğrencilerimize kaliteli bir yabancı dil eğitimi, yüksek kültür düzeyi, analitik düşünce sistematiği ve eleştirel bakış açısı kazandırmayı amaçlar, saygı duymayı bilen, sosyal dayanışmanın önemine inanan ve gerektiğinde topluluk olmanın önemini kavrayan bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlarız.

Özel Bursa Kültür Okulları mezunlarının, yalnızca iyi eğitimleri ve ileri düzeyde yabancı dil eğitimiyle değil; Cumhuriyet’e bağlı, ahlaklı ve insancıl yaşam biçimiyle, disiplinli tavrıyla, saygısıyla, entelektüel düzeyiyle, eleştirel bakabilme yetisi ve son teknolojilere hakimiyetiyle öne çıkıp başarılı olmalarına katkı sağlarız.