Özel Bursa Kültür Ortaokulu

TAM ORTASINDA...

Yaşamın tam ortasında konumlanarak ona kendini keşfetme olanağı tanıyan ve akademik başarının kapılarını aralayan modern eğitim yaklaşımı Kültür’de.

El ele, güvenle geleceğe

Öğrenci odaklı ve “Mutlu çocuk öğrenir” mottosundan doğan yapıcı eğitim anlayışımızla, Kültür Ortaokulu’nda öğrencilerimizi eleştirel bakış açısına sahip, sorgulayan ve üretken bireyler olma yolunda cesaretlendiriyor; öz güven sahibi, sorun çözmede yetkin bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

İlkokul programında geliştirilen bilgi beceri ve tutumlar üzerine inşa ettiğimiz ortaokul programında; öğrencilerimiz hayata geçirdikleri projelerle üretken olmayı, sportif faaliyetlerle fiziksel yeteneklerini geliştirmeyi, sosyalleşerek paylaşmayı bir prensip haline getirmeyi öğreniyor.

Aktif ve nitelikli öğrenme ortamı

Sürekli aktif oldukları bir eğitim ortamında öğrencilerimiz, modern eğitim öğretim tekniklerinin uygulandığı yoğunlaştırılmış bir programda ilerliyor.

Aktif eğitim programı dahilinde grup özel dersleri, ödev saati, pekiştirme ve sınavlara yönelik özel çalışmalar ile öğrencilerimiz akademik anlamda kendilerini en üst düzeyde geliştirme imkânı buluyor.

Kültür Ortaokulu’nda verilen nitelikli temel eğitimde;

 • Her öğrencinin aynı konuyu, kavrama şeklinin ve süresinin birbirinden farklı olduğu bilinciyle öğretim süreçleri yürütülür.
 • Öğrencilerin konuyu maksimum düzeyde ve eksiksiz olarak öğrenmesi hedeflenir.
 • Hafta sonu gerçekleştirilen deneme sınavlarıyla, öğrencilerin bilgi birikimi düzeyleri düzenli olarak ölçülür ve veri tabanında yer alan öğrenci takip sistemi aracılığıyla öğrencilerin güçlü ve zayıf noktaları tespit edilir ve eğitim programları bu zayıf yanları güçlendirecek şekilde planlanır.

EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Başarının kaynağı disiplindir mottosunu benimsemiş Özel Bursa Kültür Okulları’nda kişiye özel çalışma programları hazırlanır ve konularla ilgili soru çözülerek konuların pekiştirilmesi sağlanır.

Sınıflar

20 kişiden oluşan sınıflar, öğretmenlerin yıl sonunda yaptıkları toplantılar sonucunda, her yıl düzenli olarak yeniden oluşturulur. Sınıflar yeniden oluşturulurken seviye sınıfı anlayışı değil, eşitlikçi anlayış temele alınır.

Ödev saati uygulaması

Ödev saati ve akşam özel dersleri ile, öğrenciler öğretmenlerin gözetiminde ödevlerini okulda yaparlar. Verilen ödevler, çalışma saatlerinde bitecek şekilde programlanır. Bunun yanında öğrencilerin eksik kaldığı konularda tekrarlar yine bu saatte yapılır ve öğrenci özel derse kalır.

Grup Eğitimi

Eşitlikçi eğitim anlayışı ile oluşturulan sınıflarda, ders programı içerisinde özellikle matematik, fen ve İngilizce derslerinin amacına hizmet etmesi için aynı hızda soru çözebilen yakın seviyedeki öğrenciler bir araya getirilerek seviye grupları oluşturulur ve grup eğitimi yapılır. Deneme sınavı sonuçlarına göre oluşturulan gruplar, belirli periyotlarla güncellenir.

Özel Bursa Kültür Ortaokulu
Özel Bursa Kültür Ortaokulu
Pekiştirme çalışmaları

Kültür Ortaokulu’nda ödev sistemi işlenen konuların tekrarı ve pekiştirilmesi, bireysel eksikliklerin giderilmesine yönelik bir sistem olduğundan ortak verilen ödevlerin yanı sıra isme özel, bireysel ödevlendirmede yapılır. Verilen ödevler, okulda etüt saatlerinde bitecek şekilde planlanır ve okulda yapılır. Ertesi gün branş öğretmenleri tarafından toplanan ödevler tek tek kontrol edilir ve öğrenciye geri bildirim sağlanır.

Hayatı okuyorlar

Özel Bursa Kültür Okulları’nda her hafta bir Türkçe bir de İngilizce olmak üzere öğrencilere kitap verilir. Bu kitapların verildiği bilgisi SMS yoluyla ailelerle de paylaşılır.

Öğrenciler arasında dönüşümlü olarak kullanıldığından, öğrencilerin kitap teslim gününde hassasiyet göstermeleri ve sorumlu davranmaları beklenir.

DİL EĞİTİMİ

Özel Bursa Kültür Ortaokulu’nda, öğrencilerin çok küçük yaşlardan itibaren yabancı dil öğrenmeye karşı tutumlarını ve değişik kültürler hakkında farkındalıklarını geliştirilir.

Ortaokulda, ders kitaplarından işlenen İngilizce ana dersinin yanında yabancı dil derslerinde; daha çok okuduğunu anlamaya ve kelime haznesini geliştirmeye yönelik beceri dersleri, konuşmalarını geliştirmek için konuşma grup dersleri, farklı ortamlarda kullanılan cümle kalıplarını öğrenmelerini sağlayan diyalog dersleri, hafta sonu ek çalışma dersleri ve kitap okuma ile ayda bir film izleme gerçekleştirilir.

Kültür Ortaokulları’nda her yıl 5., 6., ve 7. sınıflarda bilgi yarışması, karaoke aktivitesi ve video çekme görevlendirilmesi yapılarak öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmeleri amaçlanır. Ayrıca 7. sınıflarda münazara turnuvaları düzenlenir, TEOG dersleri ve sabah etütleri yapılır. 8. sınıfta öğrencilerimize lise öğrenimine geçiş sınavlarına yönelik farklı yöntem ve teknikler öğretilerek sınav becerileri geliştirilir. Çok fazla kaynaktan, çok fazla soru çeşidi görme şansı yakalayan 8. sınıf öğrencileri böylece 7. sınıfın sonuna kadar edindikleri İngilizce kazanımlarına, sınav ve soru çözme teknikleri kazanımı da eklenerek sınavlara hazır hale gelirler.

Challenge

İngilizce eğitiminde ders içinde ve dışında yapılan aktiviteler; sinema dersleri, İngilizce sergilenen tiyatro oyunları ve kelime bilgilerini eğlenerek pekiştirdikleri “Challenge” uygulamaları öğrencilerin öğrenirken eğlenmelerini sağlar.

The Voice

Kültür Ortaokulu’nun öğretirken eğlendiren uygulamalarından olan “The Voice” şarkı yarışması; öğrencilere öğrendikleri şarkıları sergileme imkanı sunar ve aynı zamanda kelime dağarcıklarının gelişimini de destekler.

Quiz Show

Ortaokul yabancı dil eğitimi; her sınıfta uygulanan “Quiz Show” adlı bilgi yarışması, İngilizce kitap okumalar ve farklı proje performanslarıyla pekiştirilir.

İkici yabancı dil eğitimi

Öğrencilerimizin dil öğrenirken farklı kültürler hakkında farkındalık kazanmaları da amaçlanır. Bu amaçla okulumuzda 3. sınıftan itibaren öğrenciler İtalyanca, İspanyolca, Fransızca veya Almanca dillerinden birini seçerek ikinci bir yabancı dil eğitimi daha alırlar.

Kazanımlarını, yıl sonunda, ilkokuldan liseye kadar 200 öğrencinin görev aldığı onlarca farklı müzikalin İngilizce, Türkçe, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca dillerinde sergilendiği “6 Dilde Müzikal” etkinliğiyle desteklenir.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Her dönem Özel Bursa Kültür Okulları tarafından bir kez yapılan, EPE (İngilizce Değerlendirme Sınavları) sınavlarımız ile öğrencilerimizin okuma, anlama, dinleme ve konuşma becerileri ölçülüp değerlendirilir. EPE sınav sisteminde birinci oturumda okuma, yazma ve dinleme bölümlerinin olduğu yazılı sınav, ikinci oturumda ise konuşma becerisinin farklı jürilerde mülakatlar ile değerlendirildiği sözlü sınav uygulaması yapılır. Her bir öğrencinin 5-7 dk. arası iki öğretmenle sözlü mülakata tabi tutulduğu sınavda, öğrenciler sınav kriterlerine göre notlandırılır ve çalışma programları bu doğrultuda oluşturulur.

Ayrıca istenen hedeflere uygun belirlenmiş, sınıf içi portfolyo çalışmaları ve performans etkinlikleri ile öğrenme süreçleri değerlendirilip, gözlem formları ile program hedeflerinin gerçekleştirilme düzeyi ölçülür.

REHBERLİK HİZMETLERİ

Kültür Ortaokulu’nda rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimi tarafından ağırlıklı olarak eğitsel ve mesleki rehberlik çalışmaları yürütülür.

Bireysel rehberlik, grup rehberliği, sınıf ve grup rehberliği dersleri şeklinde yapılan çalışmalarda; grup ve sınıf rehberlik derslerinde öğrenciyi tanıma, üst eğitim kurumlarını tanıtma, öğrenmeyi kolaylaştırıcı etkin çalışma, hedef belirleme ve planlama stratejileri, zaman yönetimi, test çözme teknikleri, sınav ve ders anında dikkat toplama çalışmaları, motivasyonu arttırma, akran baskısıyla baş etme, öfke kontrolü gibi alanlarda bilgilendirme yapılır. Ayrıca yine bu alanlarda drama destekli çalışmalar gerçekleştirilir.

Uygulanan çeşitli test, anket ve envanterlerle öğrencilere uygun yönlendirmeler yapılır. Aynı zamanda öğrencilere, akademik gelişimlerini destekleyici ve sınav sistemine hazırlanmaya yönelik çalışmalarında yapıldığı rehberlik uygulamalarında öğrencinin mutluluğu ve başarısı hedeflenir.

ETKİNLİKLERİMİZ ve KULÜPLER

Öğrenciler yaşlarına, seviyelerine, gelişim düzeylerine ve yeteneklerine göre eğitmenler tarafından değerlendirilirler. Bu değerlendirmenin akabinde yeteneklerine uygun olarak başladıkları kulüplerde, hafta içi ders programlarında belirlenen günlerde 2 ders saati kulüp eğitimi alırlar.

 • Buz Pateni
 • Bilişim Atölyesi
 • Jimnastik
 • Kodlama Atölyesi
 • Kort Tenisi
 • Scratch Kodlama
 • Modern Dans
 • Aikido
 • Yaratıcı Drama
 • Futbol
 • Masal ve Hikaye Anlatıcılığı Org
 • Gitar
 • Tiyatro
 • Karikatür
 • Ukulele
 • Basketbol
 • Origami
 • Eskrim
 • Renklerle Hayal Dünyası Seramik
 • Yağlı Boya
 • Robotics
 • Piyano
 • Satranç
 • Halk Oyunları
 • Orff-ritim
 • Yan flüt