Atık malzemelerden kuş yemliği tasarlama

Atık malzemelerden kuş yemliği tasarlama

13.12.2017

Öğrencilerimize “Canlılar Ünitesi” kapsamında kuşların kışın yağmur ve kardan dolayı yemlerinin altında kalıp ıslanması yüzünden aç kalması sorunu söylendi. Daha sonra atık malzemelerle öyle bir kuşyemliği tasarlayın ki kuşlar kışın aç kalmasın denildi. Böylece hem bu çalışmayla öğrencilerimiz yaparak yaşayarak öğrendiler hem de hayvanlara karşı duyarlılıkları arttı. Ayrıca bu derste yine öğrencilerimiz kuşlar konusunu işlerken fenden(S), atık malzeme tasarlamalarında çeşitli geometrik şekillerinden yararlanırken matematikten(M), çeşitli atık malzemeleri kullanırken teknolojiden(T), kuş yemliğini kendileri yaparken ve uygunluğunu tasarlarken mühendislik becerilerinden (E), kuş yemliğinin dışını tasarlarken sanattan(A) yararlanarak STEAM tekniği kullanılmış oldu.