AYIN ÜNLÜSÜ: Isaac Newton

 AYIN ÜNLÜSÜ: Isaac Newton

20.11.2017

İlkokula Hazırlık (6 yaş) öğrencilerimiz “Ayın ünlüsü: Isaac Newton” ile ilgili önemli buluşları yer çekimi kanununu buluşunda ki ilginç hikayeyi dramatize edip slayt sunum ve yaptıkları resimlerle pekiştirdiler.