Bitki Hücreleri

Bitki Hücreleri

13.12.2017

11. sınıf öğrencilerimiz ile okul arazisine çıkıp çeşitli bitkilerden yaprak örnekleri topladık. Kesit alıp mikroskobik görüntüsünü inceldik. Öğrencilerimiz bazı hücrelerin yeşil, bazı hücrelerin şeffaf olduğunu gözlemlediler, yaprak enine kesitinde her hücrenin fotosentez yapmadığını görerek öğrendiler.