“Fun With Stories”

“Fun With Stories”

25.04.2022

Kelimelerin dil öğrenimi içindeki yeri düşünüldüğünde hikaye anlatım yöntem ve tekniğinin öğrenci merkezli ve yaratıcılığı destekleyen tekniklerini ders dışı etkinliklerimizle buluşturduğumuz “Fun With Stories” adlı hikaye anlatım eğitmenimiz İda Okur eşliğinde 2.sınıflarımız ile keyifle gerçekleştirdik.