Haldun Duman

11.04.2018

Okulunuz 11. sınıf öğrencisi Mustafa Oğuz Duman’ın babasıyım. Oğlum, ilköğretim öncesi hazırlık sınıfından bugüne Kültür Okullarının öğrencisidir. İngilizce dil eğitiminde okulunuzun İngilizce zümresinin ve İngilizce öğretmenlerimizin gerek ders kitabı seçiminde, gerekse derslerin okul içinde ve okul dışındaki faaliyetlerle işlenmesinde gösterdikleri özen, çaba ve başarıları için tüm İngilizce öğretmenlerimize ve okul yönetimine teşekkürlerimi sunuyor, başarılarınızın devamını diliyorum.