Yabancı Dil Eğitimi

9.12.2017

ÖZEL BURSA KÜLTÜR OKULLARINDA YABANCI DİL EĞİTİMİ


Bir yabancı dil öğrenmenin dahi yetersiz kaldığı günümüz koşullarında , dil edinimi çok büyük önem taşımaktadır. Özel Bursa Kültür Okulları olarak, hedefimiz öğrencilerimizin çok küçük yaşlardan itibaren yabancı dil öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak ve değişik kültürler hakkında farkındalıklarını geliştirerek, onları özgüvenleri yüksek bireyler haline getirmektir.

İnsan beyninin en esnek olduğu, algılamanın, kodlamanın, dilin en etkin şekilde öğrenilebildiği yaşların çocukluk yaşları olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir bu sebeple okulumuzda İngilizce öğrenmeye dört yaşında başlanır. Amacımız öncelikle dili sevdirmek ve öğrencilerimizin bu becerileri sadece sayısal olarak testlere yahut yazılılara dökmelerini değil, gerçek hayata da aktarabilmelerini, ezberlemelerini değil edinimlerini sağlamaktır. Öğrencilerimiz anaokulundan itibaren İngilizce  kitap  okuma alışkanlığı kazanırlar. Okuma anlama becerilerini geliştirmenin yanında okudukları kitapları tiyatro oyunları ile sahneye koyarlar.

 Öğrencilerimiz dilin yapısını ve kurallarını öğrenip dil kullanımı ile ilgili temel dört beceriyi (konuşma-yazma-okuma dinleme) kazanırken, diğer yandan da ders içerisinde ve dışında yaptıkları performans ve projeler, veli katılımlı  portfolyo sunumları ,öğrendikleri şarkılar, sergiledikleri tiyatro oyunları ,müzikaller ve skeçler , okulumuzun bünyesinde olan cep sinemalarımızda izledikleri filmler , özel etüt salonlarımızda gerçekleştirdiğimiz 5 kişilik gruplar halinde İngilizce konuşma dersleri ve yabancı dili, müfredatın bir parçası olarak; matematik, fen gibi derslerin içerisinde harmanladıkları ortamlarda İngilizcelerini pekiştirirler.

    Öğrencilerimize lise düzeyinde ise, Avrupa’da ortak bir yabancı dil öğretim programı ve yabancı dil öğretiminde ortak bir standart, ortak ölçütler ve buna dayalı bir araç geliştirmeyi hedefleyen The Common European Framework (Avrupa Dil Pasaportu) seviyeleri temel alınarak oluşturulmuş seviye sınıfı (kur eğitimi) uygulanır. Sene başında yapılan seviye tespit sınavıyla belirlenen kur sınıfları belirlenir.

Lise İngilizce eğitiminde Kur Sisteminin yanı sıra Debate-İngilizce Münazara yarışmaları düzenlenir. Yıl boyunca devam eden münazaralar yarı final ve büyük final ile sonuçlanır. Münazara etkinliğinin öğrencilere katkısı yadsınamaz. Tıpkı topluluk önünde konuşmak, dil becerilerini geliştirmek, beden dili ve mimikleri kullanarak seyirciyi etkilemek gibi becerilerin yanı sıra en büyük katkısı sunulan bir konuyu İngilizce olarak derinlemesine araştırıp, gerekçelerini ve örneklerini bularak, karşı takımın fikirlerini de çürüterek bunu jüriye İngilizce olarak sunmalarıdır.

Bunun yanında lise düzeyinde her yıl MUN düzenlenir .  MUN (Model Unıted Natıons)  ,lise ve üniversite  seviyesinde öğrencilerinin Birleşmiş Milletlerdeki güncel konuları İngilizce tartıştığı, devletler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin rollerini öğrencilerin üstlendiği bir  simülasyondur.

Öğrencilerimiz birden fazla komisyonda, İnsan haklarından  iklim değişikliğine kadar pek çok güncel konuyu Birleşmiş Milletler Komisyonundaki ülkelerin rollerini üstlenerek  İngilizce olarak tartışır ve  çözüm ararlar. Hem  bakış açılarını ve genel kültürlerini  hem de İngilizcelerini geliştirirler.

Öğrencilerimiz Türk ve yabancı öğretmenler ile eğitim görmektedirler. Dilin yapısını temel kavramları öğrendikleri main course (ana ders) ve okuma, yazma dinleme ve konuşma becerilerini geliştiren skills ( beceri dersi ), İngilizce konuşma odamızda rahat bir ortamda, kendini ifade etme ve konuşma becerilerini geliştiren  ve iki öğretmen ile iki farklı gruba ayrılarak işledikleri speaking (konuşma dersleri) ve ayrıca daha küçük gruplarda  farklı öğretmenler  ile group speaking (grup konuşma dersleri) dersleri görürler.

Kültür Okullarında derslerimiz “akıllı tahta sistemi “ile bilgisayar ve internet destekli olarak işlenmektedir. Bu derslerde öğrencilerimiz düzeylerine uygun olarak seçilmiş kitaplarımızın tamamlayıcısı niteliğindeki güncel bilgisayar destekli programlar ile birlikte etkin öğrenme ortamlarını sağlayan hikâyeler, oyunlar, şarkılar ve videolar gibi birçok farlı kaynaktan faydalanırlar. Ders dışında da bu programlar sayesinde tekrarlarını yapabilmektedirler.

Ayrıca öğrencilerimiz İngilizcenin yanı sıra  üçüncü sınıftan itibaren Almanca, Fransızca, İspanyolca veya İtalyanca gibi farklı bir ‘ikinci’ yabancı dil öğrenirler.  Farklı bir dil öğrenmenin yanında farklı kültürleri de tanıyarak bakış açılarını geliştirirler.

ÖLÇME  DEĞERLENDİRME
 

3.sınıf düzeyinden başlayarak öğrencilerimize okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin ölçüldüğü EPE (İngilizce Değerlendirme Sınavları ) uygulanmaktadır. Birinci oturumda okuma, yazma ve dinleme bölümlerinin olduğu yazılı sınav, ikinci oturumda da konuşma becerisinin  farklı komisyonlarda  mülakatlar ile değerlendirildiği sözlü sınav uygulanır.

Uygulanan yazılı sınavlar, EPE sınavları ve quizlerin yanı sıra öğrencilerimiz sınıflar düzeyinde belirlenmiş gözlem formları ile ders içerisinde değerlendirilir. Ayrıca istenen hedeflere uygun belirlenmiş sınıf içi portfolyo çalışmaları ve performans etkinlikleri ile öğrenme süreçleri değerlendirilip gözlem formları ile program hedeflerinin gerçekleştirilme düzeyi ölçülmektedir. Bu ölçümler sonucunda hem öğrencilerimize hem de velilerimize geri bildirim yapılır ve öğrencilerimizde kendi dil gelişimleri hakkında farkındalık kazandırılmış olur.

8. sınıflar düzeyinde öğrencilerimiz, lise öğrenimine geçiş sınavlarına diğer branşlarda olduğu gibi İngilizce dersinde de farklı yöntem ve tekniklerle hazırlanırken çok farklı kaynaklardan çok fazla soru görme şansı yakalarlar. Yapılan özel derslerle ve grup dersleriyle de öğrencilerimizin eksikleri ile birebir ilgilenilmektedir. 7. sınıf sonuna kadar edindikleri İngilizce kazanımlarına, sınav ve soru çözme teknikleri ile ilgili kazanımları da eklenir ve bu sınavlara uygun düzenli hazırlık sınavları ile değerlendirilir.